Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Uvån nedströms Ämten (WA76124769)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Uvån nedströms Ämten (WA76124769)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Uvån nedströms Ämten (WA76124769)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Uvån nedströms Ämten (WA76124769)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:32 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Hagfors - 1783
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6656065
SWEREF99 TM Östlig: 427492

RT 90 2,5 gon V - X: 6659257
RT 90 2,5 gon V - Y: 1382595

WGS84 Latitud: 60.0353856582
WGS84 Longitud: 13.6986235864

ETRS-89 Latitud: 60.03538
ETRS-89 Longitud: 13.69860

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag 208 Uvån Hagfors, gångbro vid Gärdet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Järn 6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Försurning   6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 2001 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, KlarälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, KlarälvenPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink