SE665981-153913

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE666008-153964
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  WA96037895 (WA96037895)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  WA96037895 (WA96037895)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  WA96037895 (WA96037895)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:24 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västmanland - 19
Kommun
Sala - 1981
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Dalälven Färnebofjärden - Grådö
Startår
2007
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6658803
SWEREF99 TM Östlig: 584452

RT 90 2,5 gon V - X: 6660081
RT 90 2,5 gon V - Y: 1539643

WGS84 Latitud: 60,0576761821078
WGS84 Longitud: 16,5168229501201

ETRS-89 Latitud: 60.05767
ETRS-89 Longitud: 16.51681

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag SE665981-153913

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   2 gånger per år 2007 2009
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2007 2009