Haggeån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE666235-146731
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Haggeån (WA77057228)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Haggeån (WA77057228)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Haggeån (WA77057228)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:24 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Smedjebacken - 2061
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Kolbäcksån
Startår
2009
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6660194
SWEREF99 TM Östlig: 512127

RT 90 2,5 gon V - X: 6662355
RT 90 2,5 gon V - Y: 1467313

WGS84 Latitud: 60,0786871657537
WGS84 Longitud: 15,2179445676172

ETRS-89 Latitud: 60.07868
ETRS-89 Longitud: 15.21793

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Haggeån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   Tre gånger 2009 2010
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor Tre gånger 2009 2010