Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Svartån (WA88495567)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Svartån (WA88495567)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Svartån (WA88495567)
Stationen skapades: 2015-02-19 11:05 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Avesta - 2084
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Dalälven Färnebofjärden - Grådö
Startår
2005
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6665237
SWEREF99 TM Östlig: 568625

RT 90 2,5 gon V - X: 6666710
RT 90 2,5 gon V - Y: 1523890

WGS84 Latitud: 60,1183901322721
WGS84 Longitud: 16,234800437609

ETRS-89 Latitud: 60.11838
ETRS-89 Longitud: 16.23479

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Svartån 4

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen   - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Antracen - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Fluoranten - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Hexaklorbensen - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Kinoxifen - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Bifenox - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Diklorvos - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Heptaklor - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten - 2005 -