Haggeån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE666779-147123
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Haggeån (WA57469890)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Haggeån (WA57469890)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Haggeån (WA57469890)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:24 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Smedjebacken - 2061
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Kolbäcksån
Startår
2009
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6665680
SWEREF99 TM Östlig: 515980

RT 90 2,5 gon V - X: 6667796
RT 90 2,5 gon V - Y: 1471234

WGS84 Latitud: 60,1278152059695
WGS84 Longitud: 15,2876102968606

ETRS-89 Latitud: 60.12780
ETRS-89 Longitud: 15.28760

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Haggeån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   Tre gånger 2009 2010
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor Tre gånger 2009 2010