Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Övre Hillen (WA55768916)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Övre Hillen (WA55768916)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Övre Hillen (WA55768916)
Stationen skapades: 2015-02-19 11:05 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Smedjebacken - 2061
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Kolbäcksån
Startår
2009
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6668746
SWEREF99 TM Östlig: 513769

RT 90 2,5 gon V - X: 6670890
RT 90 2,5 gon V - Y: 1469060

WGS84 Latitud: 60,1554249157307
WGS84 Longitud: 15,2480304587926

ETRS-89 Latitud: 60.15541
ETRS-89 Longitud: 15.24801

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Övre Hillen 2

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen   - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Hexaklorbensen - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen   - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) - 2009 -