Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vendelsjön (WA61712830)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vendelsjön (WA61712830)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vendelsjön (WA61712830)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vendelsjön (WA61712830)
Stationen skapades: 2011-03-03 14:07 av Länsstyrelsen i Uppsala län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:31 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Uppsala - 03
Kommun
Tierp - 0360
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Fyrisån
Startår
1999
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6671646
SWEREF99 TM Östlig: 645658

RT 90 2,5 gon V - X: 6672180
RT 90 2,5 gon V - Y: 1601020

WGS84 Latitud: 60,1557088322626
WGS84 Longitud: 17,6242194231221

ETRS-89 Latitud: 60.15570
ETRS-89 Longitud: 17.62420

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Provfiske i sjöar Uppsala län Provfiske i sjöar Uppsala län
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Vendelsjön
RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar
SCR Hg i fisk Uppsala län Kvicksilver i fisk

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Växtplankton   4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar Växtplankton   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2006 -
Provfiske i sjöar Uppsala län Provfiske i sjöar Uppsala län Fisk   Var sjätte år 1999 -
Provfiske i sjöar Uppsala län Provfiske i sjöar Uppsala län Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 1999 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Syrgasförhållanden   4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Näringsämnen Järn 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Temperaturförhållande   4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 2010 -
SCR Hg i fisk Uppsala län Kvicksilver i fisk Prioriterade ämnen   En gång 2007 2008
SCR Hg i fisk Uppsala län Kvicksilver i fisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2007 2008
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar Försurning   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Försurning pH 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Försurning Sulfat 4 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningProvfiske i sjöar Uppsala länFisk
RMÖ, Uppsala län, TrendsjöarFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningRMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöarVäxtplankton
RMÖ, Uppsala län, TrendsjöarNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve