Klintboån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE667355-151494
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Klintboån (WA23342445)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Klintboån (WA23342445)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Klintboån (WA23342445)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:24 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Avesta - 2084
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Dalälven Färnebofjärden - Grådö
Startår
2009
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6671974
SWEREF99 TM Östlig: 559596

RT 90 2,5 gon V - X: 6673559
RT 90 2,5 gon V - Y: 1514941

WGS84 Latitud: 60,1802851277078
WGS84 Longitud: 16,074351364256

ETRS-89 Latitud: 60.18028
ETRS-89 Longitud: 16.07433

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Klintboån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   2 gånger per år 2009 2009
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2009 2009