Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Håvran (WA56442077)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Håvran (WA56442077)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Håvran (WA56442077)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:24 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Senast uppdaterad: 2018-11-09 10:15
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Hedemora - 2083
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Dalälven Grådö - Torsång
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6679385
SWEREF99 TM Östlig: 556920

RT 90 2,5 gon V - X: 6681005
RT 90 2,5 gon V - Y: 1512355

WGS84 Latitud: 60,2472009471489
WGS84 Longitud: 16,0282051588623

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Håvran 2
Verifieringsprovtagning Dalarna Fisk i sjöar (2015 års bedömning) Håvran 2
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i sjöar Håvran 2

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Fisk i sjöar (2015 års bedömning) Fisk   En gång 2006 2006

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Alaklor - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Atrazin - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Klorfenvinfos - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Klorpyrifos - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Diuron - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Endosulfan - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Isoproturon - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Naftalen - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Oktylfenol - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Pentaklorbensen - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Pentaklorfenol - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Simazin - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Triklorbensener - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Trifluralin - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen DDT - 2016 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Cyklodiena bekämpningsmedel - 2016 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Bentazon - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Diklorprop - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Kloridazon - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen MCPA - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Metribuzin - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Metsulfuronmetyl - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Sulfosulfuron - 2011 -