Årängsån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE668313-153350
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Årängsån (WA84470745)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Årängsån (WA84470745)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Årängsån (WA84470745)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:26 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Avesta - 2084
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Dalälven Färnebofjärden - Grådö
Startår
2007
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6681771
SWEREF99 TM Östlig: 578037

RT 90 2,5 gon V - X: 6683134
RT 90 2,5 gon V - Y: 1533507

WGS84 Latitud: 60,2651205698896
WGS84 Longitud: 16,4104594032506

ETRS-89 Latitud: 60.26511
ETRS-89 Longitud: 16.41044

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Årängsån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   2 gånger per år 2007 2009
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2007 2009