Kvarnbäcken

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE668376-139113
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kvarnbäcken (WA75140533)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kvarnbäcken (WA75140533)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kvarnbäcken (WA75140533)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:24 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Senast uppdaterad: 2015-05-29 12:18 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Malung-Sälen - 2023
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1995
Slutår
2000
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6680658
SWEREF99 TM Östlig: 435723

RT 90 2,5 gon V - X: 6683760
RT 90 2,5 gon V - Y: 1391130

WGS84 Latitud: 60,2575339039727
WGS84 Longitud: 13,8385600788177

ETRS-89 Latitud: 60.25753
ETRS-89 Longitud: 13.83854

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Kvarnbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   Var femte år 1995 2000
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor Var femte år 1995 2000