Halgån, S Bubäcken

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE669671-137076
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Halgån ns Sjöbäcken (WA21217593)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Halgån ns Sjöbäcken (WA21217593)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Halgån ns Sjöbäcken (WA21217593)
Stationen skapades: 2015-02-12 13:49 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:30 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Torsby - 1737
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
108 - 108
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
2009
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6693351
SWEREF99 TM Östlig: 415212

RT 90 2,5 gon V - X: 6696710
RT 90 2,5 gon V - Y: 1370765

WGS84 Latitud: 60,3677079802506
WGS84 Longitud: 13,4627206455594

ETRS-89 Latitud: 60.36769
ETRS-89 Longitud: 13.46270

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Halgån, S Bubäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2009 2009
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT En gång 2009 2009
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index En gång 2009 2009
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA En gång 2009 2009