Nyängsån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE669812-150430
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nyängsån (WA78212171)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nyängsån (WA78212171)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nyängsån (WA78212171)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:24 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Säter - 2082
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Dalälven Grådö - Torsång
Startår
2007
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6696403
SWEREF99 TM Östlig: 548668

RT 90 2,5 gon V - X: 6698129
RT 90 2,5 gon V - Y: 1504308

WGS84 Latitud: 60,4010551158296
WGS84 Longitud: 15,8832702499284

ETRS-89 Latitud: 60.40105
ETRS-89 Longitud: 15.88326

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Nyängsån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   2 gånger per år 2007 2009
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2007 2009