Liss-Granan

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE670780-139670
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Liss-Granan (WA38583573)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Liss-Granan (WA38583573)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Liss-Granan (WA38583573)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:24 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Vansbro - 2021
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Nedre Västerdalälven
Startår
1993
Slutår
1997
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6704752
SWEREF99 TM Östlig: 440996

RT 90 2,5 gon V - X: 6707800
RT 90 2,5 gon V - Y: 1396700

WGS84 Latitud: 60,4746327967431
WGS84 Longitud: 13,9267300340687

ETRS-89 Latitud: 60.47462
ETRS-89 Longitud: 13.92671

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Liss-Granan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   Var fjärde år 1993 1997
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor Var fjärde år 1993 1997