Bröttjärnaån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE670990-145670
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bröttjärnaån (SE670968-145691)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bröttjärnaån (SE670968-145691)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bröttjärnaån (WA86483168)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:24 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Senast uppdaterad: 2019-10-16 07:36
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Gagnef - 2026
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Nedre Västerdalälven
Startår
1993
Slutår
1993
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6707586
SWEREF99 TM Östlig: 500938

RT 90 2,5 gon V - X: 6709900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1456700

WGS84 Latitud: 60,5043890937899
WGS84 Longitud: 15,0170948295216

ETRS-89 Latitud: 60.50438
ETRS-89 Longitud: 15.01707

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Bröttjärnaån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   En gång 1993 1993
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor En gång 1993 1993