Länsbäcken

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE671170-147241
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Länsbäcken (WA21872020)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Länsbäcken (WA21872020)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Länsbäcken (WA21872020)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:24 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Borlänge - 2081
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Övre Dalälven
Startår
2006
Slutår
2006
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6709585
SWEREF99 TM Östlig: 516628

RT 90 2,5 gon V - X: 6711708
RT 90 2,5 gon V - Y: 1472419

WGS84 Latitud: 60,5219999191262
WGS84 Longitud: 15,3028978516753

ETRS-89 Latitud: 60.52199
ETRS-89 Longitud: 15.30289

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Länsbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   En gång 2006 2006
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor En gång 2006 2006