Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Flosjön (WA39418520)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Flosjön (WA39418520)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Flosjön (WA39418520)
Stationen skapades: 2015-02-19 11:04 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Gagnef - 2026
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Nedre Österdalälven
Startår
2005
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6709408
SWEREF99 TM Östlig: 489127

RT 90 2,5 gon V - X: 6711868
RT 90 2,5 gon V - Y: 1444907

WGS84 Latitud: 60,5206076759378
WGS84 Longitud: 14,8019611880495

ETRS-89 Latitud: 60.52060
ETRS-89 Longitud: 14.80194

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Flosjön
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Flosjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen   - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Antracen - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Fluoranten - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Hexaklorbensen - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Naftalen - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Pentaklorbensen - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Triklorbensener - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Heptaklor - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen   - 2007 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar - 2008 -