Näsbäcken

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE672051-145572
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Näsbäcken (WA89331771)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Näsbäcken (WA89331771)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Näsbäcken (WA89331771)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:25 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Leksand - 2029
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Nedre Österdalälven
Startår
1999
Slutår
1999
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6718180
SWEREF99 TM Östlig: 499829

RT 90 2,5 gon V - X: 6720512
RT 90 2,5 gon V - Y: 1455720

WGS84 Latitud: 60,5995142896425
WGS84 Longitud: 14,996886136225

ETRS-89 Latitud: 60.59950
ETRS-89 Longitud: 14.99687

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näsbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   En gång 1999 1999
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor En gång 1999 1999