Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hissen (SE672380-145281)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2011-03-03 15:14 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:32 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Leksand - 2029
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Nedre Österdalälven
Startår
2009
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6721397
SWEREF99 TM Östlig: 496571

RT 90 2,5 gon V - X: 6723770
RT 90 2,5 gon V - Y: 1452500

WGS84 Latitud: 60,6283822145832
WGS84 Longitud: 14,937334620191

ETRS-89 Latitud: 60.62837
ETRS-89 Longitud: 14.93733

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Bottenfauna i sjöar Hissen
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Fisk i sjöar Hissen
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Hissen
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Sediment i sjöar Hissen
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Metaller i fisk sjöar Hissen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Fisk i sjöar Fisk   Var tredje år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Fisk i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var tredje år 2009 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Sediment i sjöar Näringsämnen   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Sediment i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Sediment i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Sediment i sjöar Näringsämnen Järn Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Sediment i sjöar Näringsämnen Mangan Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Metaller i fisk sjöar Prioriterade ämnen   Var tredje år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Metaller i fisk sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Sediment i sjöar Prioriterade ämnen   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden Var sjätte år 2012 -