Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Årosälven (WA67930382)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Årosälven (WA67930382)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Årosälven (WA67930382)
Stationen skapades: 2015-02-19 11:05 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Malung-Sälen - 2023
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
2009
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6724725
SWEREF99 TM Östlig: 424942

RT 90 2,5 gon V - X: 6727978
RT 90 2,5 gon V - Y: 1380884

WGS84 Latitud: 60,6512366056528
WGS84 Longitud: 13,6272132578185

ETRS-89 Latitud: 60.65123
ETRS-89 Longitud: 13.62719

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Sediment, organiska miljögifter Gipsjön 2

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen   - 2011 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Antracen - 2011 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) - 2011 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Fluoranten - 2009 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Hexaklorbensen - 2011 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan - 2009 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Naftalen - 2011 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) - 2011 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Oktylfenol - 2009 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Pentaklorbensen - 2011 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar - 2011 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Triklorbensener - 2011 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Trifluralin - 2011 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene - 2009 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen - 2009 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten - 2009 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten - 2009 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Kinoxifen - 2011 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Bifenox - 2011 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Diklorvos - 2011 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Heptaklor - 2011 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Cyklodiena bekämpningsmedel - 2009 -