Hillersbodbäcken

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE673348-150347
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hillersbodbäcken (WA40338569)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hillersbodbäcken (WA40338569)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hillersbodbäcken (WA40338569)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:25 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Falun - 2080
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Faluån-Sundbornsån
Startår
2008
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6731730
SWEREF99 TM Östlig: 547403

RT 90 2,5 gon V - X: 6733482
RT 90 2,5 gon V - Y: 1503476

WGS84 Latitud: 60,7183509691411
WGS84 Longitud: 15,8687861631766

ETRS-89 Latitud: 60.71834
ETRS-89 Longitud: 15.86877

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Hillersbodbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   Var fjärde år 2008 2012
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor Var fjärde år 2008 2012