Brossån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE673996-146990
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Brossån (WA59746397)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Brossån (WA59746397)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Brossån (WA59746397)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:25 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Leksand - 2029
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Faluån-Sundbornsån
Startår
2009
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6737793
SWEREF99 TM Östlig: 513763

RT 90 2,5 gon V - X: 6739960
RT 90 2,5 gon V - Y: 1469900

WGS84 Latitud: 60,7753616891966
WGS84 Longitud: 15,2527000808251

ETRS-89 Latitud: 60.77536
ETRS-89 Longitud: 15.25268

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Brossån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   En gång 2009 2009
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor En gång 2009 2009