Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Brossån (WA59746397)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Brossån (WA59746397)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Brossån (WA59746397)
Stationen skapades: 2015-02-19 11:05 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Leksand - 2029
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Faluån-Sundbornsån
Startår
2004
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6739045
SWEREF99 TM Östlig: 512085

RT 90 2,5 gon V - X: 6741234
RT 90 2,5 gon V - Y: 1468236

WGS84 Latitud: 60,786665291468
WGS84 Longitud: 15,221955531166

ETRS-89 Latitud: 60.78665
ETRS-89 Longitud: 15.22195

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Sågdammen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen   - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Antracen - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Atrazin - 2012 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 - 2016 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Fluoranten - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Hexaklorbensen - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Naftalen - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Oktylfenol - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Pentaklorbensen - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Pentaklorfenol - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Simazin - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Triklorbensener - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Trifluralin - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol - 2016 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Aklonifen - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Cypermetrin - 2016 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Kinoxifen - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Bifenox - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Diklorvos - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Heptaklor - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Särskilda förorenande ämnen   - 2004 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol - 2016 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Särskilda förorenande ämnen 17-beta-östradiol - 2016 -