Brossån (nedströms Brossen, övre rinnsträckan)

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE674158-146808
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Brossån (WA59746397)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Brossån (WA59746397)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2015-02-25 09:25 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Senast uppdaterad: 2017-12-21 11:46 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Leksand - 2029
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Faluån-Sundbornsån
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6739389
SWEREF99 TM Östlig: 511924

RT 90 2,5 gon V - X: 6741580
RT 90 2,5 gon V - Y: 1468080

WGS84 Latitud: 60,7897578301483
WGS84 Longitud: 15,2190349098893

ETRS-89 Latitud: 60.78974
ETRS-89 Longitud: 15.21901

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Brossån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   - 0 -
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor - 0 -