Bodaån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE674201-145905
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bodaån (WA98182266)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bodaån (WA98182266)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bodaån (WA98182266)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:25 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Leksand - 2029
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Nedre Österdalälven
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6739716
SWEREF99 TM Östlig: 502894

RT 90 2,5 gon V - X: 6742018
RT 90 2,5 gon V - Y: 1459051

WGS84 Latitud: 60,7928611425309
WGS84 Longitud: 15,0531800008303

ETRS-89 Latitud: 60.79285
ETRS-89 Longitud: 15.05316

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Bodaån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   En gång 2008 2008
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor En gång 2008 2008