Ekorrån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE674889-143368
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ekorrån (WA20416380)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ekorrån (WA20416380)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ekorrån (WA20416380)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:25 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Mora - 2062
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Siljan
Startår
1995
Slutår
2000
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6746273
SWEREF99 TM Östlig: 477452

RT 90 2,5 gon V - X: 6748890
RT 90 2,5 gon V - Y: 1433680

WGS84 Latitud: 60,8511000122771
WGS84 Longitud: 14,5850584461578

ETRS-89 Latitud: 60.85109
ETRS-89 Longitud: 14.58504

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Ekorrån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   Var femte år 1995 2000
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor Var femte år 1995 2000