Havån 2

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE675091-133663
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Havån (WA81428162)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Havån (WA81428162)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Havån (WA81428162)
Stationen skapades: 2015-02-12 13:48 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:29 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Torsby - 1737
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
108 - 108
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
2007
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6747100
SWEREF99 TM Östlig: 380434

RT 90 2,5 gon V - X: 6750910
RT 90 2,5 gon V - Y: 1336630

WGS84 Latitud: 60,8411596480044
WGS84 Longitud: 12,8000245584391

ETRS-89 Latitud: 60.84115
ETRS-89 Longitud: 12.80002

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Validerande undersökningar, Värmlands län Elfiske i vattendrag Havån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Elfiske i vattendrag Fisk   En gång 2007 2007
Validerande undersökningar, Värmlands län Elfiske i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) En gång 2007 2007