Ammtjärnsån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE675521-145905
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ammtjärnsån (WA80359069)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ammtjärnsån (WA80359069)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ammtjärnsån (WA80359069)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:25 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Rättvik - 2031
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Siljan
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6752904
SWEREF99 TM Östlig: 502738

RT 90 2,5 gon V - X: 6755212
RT 90 2,5 gon V - Y: 1459057

WGS84 Latitud: 60,9112605697823
WGS84 Longitud: 15,0504991650408

ETRS-89 Latitud: 60.91125
ETRS-89 Longitud: 15.05048

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Ammtjärnsån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   En gång 2008 2008
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor En gång 2008 2008