Ljusacksbäcken

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE675600-147993
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ljusacksbäcken (WA58923813)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ljusacksbäcken (WA58923813)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ljusacksbäcken (WA58923813)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:25 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Rättvik - 2031
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Tängerströmmen och Marnäsån
Startår
1993
Slutår
1993
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6753948
SWEREF99 TM Östlig: 523591

RT 90 2,5 gon V - X: 6756000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1479930

WGS84 Latitud: 60,9199419888405
WGS84 Longitud: 15,4351027656652

ETRS-89 Latitud: 60.91993
ETRS-89 Longitud: 15.43508

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Ljusacksbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   En gång 1993 1993
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor En gång 1993 1993