Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Klarälven (SE675635-132822)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Klarälven ns Utloppskanal från Höljes kraftstation (WA87959100)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Klarälven ns Utloppskanal från Höljes kraftstation (WA87959100)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Klarälven ns Utloppskanal från Höljes kraftstation (WA87959100)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-02-05 10:35 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Torsby - 1737
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6754035
SWEREF99 TM Östlig: 369644

RT 90 2,5 gon V - X: 6757982
RT 90 2,5 gon V - Y: 1325920

WGS84 Latitud: 60.8999813201
WGS84 Longitud: 12.5970136651

ETRS-89 Latitud: 60.89997
ETRS-89 Longitud: 12.59701

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag 101 Klarälven Höljes, övre bron
SRK, Klarälven Påväxt 101 Klarälven Höljes, övre bron

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Försurning   6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2012 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Påväxt Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2012 -
SRK, Klarälven Påväxt Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2012 -
SRK, Klarälven Påväxt Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, KlarälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, KlarälvenPåväxt-kiselalger