Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ljugaren (WA29563977)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ljugaren (WA29563977)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ljugaren (WA29563977)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:25 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Senast uppdaterad: 2018-11-09 10:18
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Rättvik - 2031
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Tängerströmmen och Marnäsån
Startår
2004
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6758323
SWEREF99 TM Östlig: 516029

RT 90 2,5 gon V - X: 6760470
RT 90 2,5 gon V - Y: 1472419

WGS84 Latitud: 60,9596029168485
WGS84 Longitud: 15,2959991469047

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Ljugaren

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen   - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Antracen - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Fluoranten - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol - 2016 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Aklonifen - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Cypermetrin - 2016 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Kinoxifen - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Bifenox - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Diklorvos - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Heptaklor - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Särskilda förorenande ämnen   - 2004 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Särskilda förorenande ämnen 17-beta-östradiol - 2016 -