Ljusacksbäcken

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE675949-147541
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ljusacksbäcken (SE675945-147585)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ljusacksbäcken (SE675945-147585)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ljusacksbäcken (WA38885476)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:25 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Senast uppdaterad: 2019-10-16 07:13
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Rättvik - 2031
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Tängerströmmen och Marnäsån
Startår
1995
Slutår
2000
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6757381
SWEREF99 TM Östlig: 519031

RT 90 2,5 gon V - X: 6759490
RT 90 2,5 gon V - Y: 1475410

WGS84 Latitud: 60,9510060532226
WGS84 Longitud: 15,3513313873512

ETRS-89 Latitud: 60.95100
ETRS-89 Longitud: 15.35132

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Ljusacksbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   Var femte år 1995 2000
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor Var femte år 1995 2000