Norrsundet K525

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE676075-157630
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  S M Bottenhavets kustvatten (SE612230-172001)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Norrsundet (WA87973988)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Norrsundet (WA87973988)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Norrsundet (WA87973988)
Stationen skapades: 2011-02-24 15:52 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Gävle - 2180
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Norra Gästriklands utsjövatten
Startår
1990
Slutår
2001
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6759881
SWEREF99 TM Östlig: 619862

RT 90 2,5 gon V - X: 6760750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1576300

WGS84 Latitud: 60.9557366513236
WGS84 Longitud: 17.2133623132648

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten K525 Norrsundet K525
SRK, Gästriklands kustvatten Växtplankton i kustvatten K525 Norrsundet K525

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands kustvatten Växtplankton i kustvatten Växtplankton   4 gånger per år 1990 2001
SRK, Gästriklands kustvatten Växtplankton i kustvatten Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 1990 2001

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1990 2001
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1990 2001
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Ljusförhållanden   6 gånger per år 1990 2001
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1990 2001
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen   6 gånger per år 1990 2001
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1990 2001
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1990 2001
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1990 2001
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1990 2001
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1990 2001
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1990 2001
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Temperaturförhållande   6 gånger per år 1990 2001
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1990 2001
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1990 2001
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 6 gånger per år 1990 2001