Hemulån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE676629-142158
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hemulån (WA76216445)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hemulån (WA76216445)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hemulån (WA76216445)
Stationen skapades: 2007-02-12 11:56 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-25 09:25 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Mora - 2062
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Mellersta Österdalälven
Startår
2005
Slutår
2006
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6763515
SWEREF99 TM Östlig: 465145

RT 90 2,5 gon V - X: 6766290
RT 90 2,5 gon V - Y: 1421580

WGS84 Latitud: 61,0049987243788
WGS84 Longitud: 14,3554571017459

ETRS-89 Latitud: 61.00499
ETRS-89 Longitud: 14.35545

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Hemulån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   5 gånger per år 2005 2006
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 2005 2006