Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stora Tandån (WA48448871)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stora Tandån (WA48448871)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2015-02-19 11:05 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Senast uppdaterad: 2019-01-23 17:10 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Malung-Sälen - 2023
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
108 - 108
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6781652
SWEREF99 TM Östlig: 381656

RT 90 2,5 gon V - X: 6785464
RT 90 2,5 gon V - Y: 1338279

WGS84 Latitud: 61,151508484059
WGS84 Longitud: 12,8011724372356

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Stora Tandån Ängesåsen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Alaklor - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Antracen - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Atrazin - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bensen - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Klorfenvinfos - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Klorpyrifos - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Diklormetan - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Diuron - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Endosulfan - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Fluoranten - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Hexaklorbensen - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Isoproturon - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Naftalen - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Oktylfenol - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Pentaklorbensen - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Pentaklorfenol - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Simazin - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Triklorbensener - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Trifluralin - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten - 2006 -
Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten - 2006 -