Hedvasseln

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE679120-143725
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hedvasseln (WA81142355)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hedvasseln (WA81142355)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hedvasseln (WA81142355)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:25 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Orsa - 2034
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Oreälven
Startår
1993
Slutår
1997
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6788605
SWEREF99 TM Östlig: 480500

RT 90 2,5 gon V - X: 6791200
RT 90 2,5 gon V - Y: 1437250

WGS84 Latitud: 61,2313009836723
WGS84 Longitud: 14,6368178709353

ETRS-89 Latitud: 61.23129
ETRS-89 Longitud: 14.63681

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Hedvasseln

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   Var fjärde år 1993 1997
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor Var fjärde år 1993 1997