Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Florån (WA80997725)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Florån (WA80997725)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Florån (WA80997725)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Florån (WA80997725)
Stationen skapades: 2011-02-28 14:40 av Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:26 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Söderhamn - 2182
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ljusnan - SE48000
Åtgärdsområde
Nedre Ljusnan
Startår
2008
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6796229
SWEREF99 TM Östlig: 596879

RT 90 2,5 gon V - X: 6797390
RT 90 2,5 gon V - Y: 1553760

WGS84 Latitud: 61,288198807437
WGS84 Longitud: 16,8077826817093

ETRS-89 Latitud: 61.28819
ETRS-89 Longitud: 16.80776

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag 24025 Florån, Florsjöns utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   8 gånger per år 2008 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 8 gånger per år 2008 2011
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 8 gånger per år 2008 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   8 gånger per år 2008 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 8 gånger per år 2008 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 8 gånger per år 2008 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 8 gånger per år 2008 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 8 gånger per år 2008 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 8 gånger per år 2008 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 8 gånger per år 2008 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   8 gånger per år 2008 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 8 gånger per år 2008 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning   8 gånger per år 2008 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 8 gånger per år 2008 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 8 gånger per år 2008 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 8 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   8 gånger per år 2008 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 8 gånger per år 2008 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   8 gånger per år 2008 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 8 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 8 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 8 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 8 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 8 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 8 gånger per år 2012 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 8 gånger per år 2008 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvattenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur