Lövåsbäcken

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE680985-140410
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lövåsbäcken (WA66116142)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lövåsbäcken (WA66116142)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lövåsbäcken (WA66116142)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:25 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Älvdalen - 2039
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Övre Österdalälven
Startår
1996
Slutår
1997
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6806836
SWEREF99 TM Östlig: 447137

RT 90 2,5 gon V - X: 6809850
RT 90 2,5 gon V - Y: 1404100

WGS84 Latitud: 61,3918560739465
WGS84 Longitud: 14,0103855998041

ETRS-89 Latitud: 61.39185
ETRS-89 Longitud: 14.01036

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Lövåsbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   11 gånger per år 1996 1997
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 11 gånger per år 1996 1997