Aspvasslen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE681210-140290
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Aspvasslen (WA36483488)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Aspvasslen (WA36483488)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Aspvasslen (WA36483488)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:25 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Mora - 2062
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Övre Österdalälven
Startår
1993
Slutår
1997
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6809070
SWEREF99 TM Östlig: 445910

RT 90 2,5 gon V - X: 6812100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1402900

WGS84 Latitud: 61,4117386616605
WGS84 Longitud: 13,9867680521312

ETRS-89 Latitud: 61.41173
ETRS-89 Longitud: 13.98675

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Aspvasslen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   Var fjärde år 1993 1997
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor Var fjärde år 1993 1997