Fjätan

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE684445-136545
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Fjätan (WA15516787)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Fjätan (WA15516787)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Fjätan (WA15516787)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:25 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Älvdalen - 2039
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Övre Österdalälven
Startår
2007
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6840938
SWEREF99 TM Östlig: 408082

RT 90 2,5 gon V - X: 6844450
RT 90 2,5 gon V - Y: 1365450

WGS84 Latitud: 61,6905768985384
WGS84 Longitud: 13,2625340970521

ETRS-89 Latitud: 61.69057
ETRS-89 Longitud: 13.26252

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Fjätan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 2007 2007
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2007 2007