Kallsjön

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE684847-132270
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kallsjön (WA72423690)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kallsjön (WA72423690)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kallsjön (WA72423690)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:25 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Älvdalen - 2039
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Övre Österdalälven
Startår
1997
Slutår
1997
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6844425
SWEREF99 TM Östlig: 365309

RT 90 2,5 gon V - X: 6848470
RT 90 2,5 gon V - Y: 1322700

WGS84 Latitud: 61,7092258859118
WGS84 Longitud: 12,4522323268733

ETRS-89 Latitud: 61.70921
ETRS-89 Longitud: 12.45222

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Fisk i sjöar (2015 års bedömning) Kallsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Fisk i sjöar (2015 års bedömning) Fisk   En gång 1997 1997