Byggningan

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE685490-134710
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Byggningan (WA60569577)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Byggningan (WA60569577)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Byggningan (WA60569577)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:25 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Älvdalen - 2039
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Övre Österdalälven
Startår
1993
Slutår
1993
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6851154
SWEREF99 TM Östlig: 389614

RT 90 2,5 gon V - X: 6854900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1347100

WGS84 Latitud: 61,7773567804634
WGS84 Longitud: 12,9074805899088

ETRS-89 Latitud: 61.77735
ETRS-89 Longitud: 12.90747

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Byggningan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   En gång 1993 1993
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor En gång 1993 1993