Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  N M Bottenhavets kustvatten (SE615500-173001)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  N M Bottenhavets kustvatten (WA71243484)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  N M Bottenhavets kustvatten (WA71243484)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  N M Bottenhavets kustvatten (WA71243484)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Nordanstig - 2132
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Norra Hälsinglands kust- och utsjövatten
Startår
2002
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6870511
SWEREF99 TM Östlig: 624365

RT 90 2,5 gon V - X: 6871349
RT 90 2,5 gon V - Y: 1582172

WGS84 Latitud: 61.9466814391
WGS84 Longitud: 17.370644339

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Gävleborgs län, Vegetationsklädda bottnar Makrovegetation i kust 19 Tjuvön
RMÖ, Gävleborgs län, Vegetationsklädda bottnar Vattenkemi i kustvatten 19 Tjuvön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Gävleborgs län, Vegetationsklädda bottnar Makrovegetation i kust Makroalger och gömfröiga växter   Vart annat år 2002 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Gävleborgs län, Vegetationsklädda bottnar Vattenkemi i kustvatten Ljusförhållanden   Vart annat år 2002 -
RMÖ, Gävleborgs län, Vegetationsklädda bottnar Vattenkemi i kustvatten Ljusförhållanden Siktdjup Vart annat år 2002 -
RMÖ, Gävleborgs län, Vegetationsklädda bottnar Vattenkemi i kustvatten Salthaltsförhållanden   Vart annat år 2002 -
RMÖ, Gävleborgs län, Vegetationsklädda bottnar Vattenkemi i kustvatten Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) Vart annat år 2002 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Gävleborgs län, Vegetationsklädda bottnarLjusförhållandenSiktdjup
Makroalger och gömfröiga växter
SalthaltsförhållandenSalinitet (PSU)