Älandsfjärden, Kolbacken

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE695188-160564
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Älandsfjärden (WA89454733)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Älandsfjärden (WA89454733)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Älandsfjärden (WA89454733)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Älandsfjärden (WA89454733)
Stationen skapades: 2015-02-25 17:38 av Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västernorrland - 22
Kommun
Härnösand - 2280
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Södra Höga kustens inlandsvatten
Startår
2009
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6951311
SWEREF99 TM Östlig: 646827

RT 90 2,5 gon V - X: 6951886
RT 90 2,5 gon V - Y: 1605646

WGS84 Latitud: 62.6630483532503
WGS84 Longitud: 17.8664203328379

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Miljögifter i fisk, Västernorrlands län Metaller och organiska miljögifter i kustabborre

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Miljögifter i fisk, Västernorrlands län Metaller och organiska miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen   En gång 2009 2009
VER, Miljögifter i fisk, Västernorrlands län Metaller och organiska miljögifter i kustabborre Särskilda förorenande ämnen   En gång 2009 2009