Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stugu-Sittsjön (WA59786824)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stugu-Sittsjön (WA59786824)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stugu-Sittsjön (WA59786824)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stugu-Sittsjön (WA59786824)
Stationen skapades: 2011-03-04 14:15 av Länsstyrelsen i Jämtlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:39 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jämtland - 23
Kommun
Ragunda - 2303
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Mellan Indalsälven
Startår
2009
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7001157
SWEREF99 TM Östlig: 531526

RT 90 2,5 gon V - X: 7003190
RT 90 2,5 gon V - Y: 1490940

WGS84 Latitud: 63,1383511275636
WGS84 Longitud: 15,6253661578568

ETRS-89 Latitud: 63.13834
ETRS-89 Longitud: 15.62536

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Stugu-Sittsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Temperaturförhållande   4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning pH 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning Sulfat 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 2009 -