Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Semlan (WA98671148)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Semlan (WA98671148)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Semlan (WA98671148)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Semlan (WA98671148)
Stationen skapades: 2007-02-12 11:56 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Åre - 2321
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Storsjöbygden
Startår
2000
Slutår
2006
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7023058
SWEREF99 TM Östlig: 434416

RT 90 2,5 gon V - X: 7026320
RT 90 2,5 gon V - Y: 1394070

WGS84 Latitud: 63,3302805136878
WGS84 Longitud: 13,6903333487292

ETRS-89 Latitud: 63.33027
ETRS-89 Longitud: 13.69033

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Semlan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 2000 2006
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2000 2006
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2000 2006
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2000 2006
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen TOC 12 gånger per år 2000 2006
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 2000 2006
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 2000 2006
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 2000 2006
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Temperaturförhållande   12 gånger per år 2000 2006
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2000 2006
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2000 2006
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 2000 2006
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 2000 2006
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 2000 2006
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2000 2006
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning Sulfat 12 gånger per år 2000 2006
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2000 2006
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2000 2006
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2000 2006
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 2000 2006
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2000 2006
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2000 2006
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2000 2006
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 2000 2006