Snöan 1, Dioxinprojekt 1

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE704477-170162
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  S n Kvarkens kustvatten (WA82865410)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  S n Kvarkens kustvatten (WA82865410)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  S n Kvarkens kustvatten (WA82865410)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  S n Kvarkens kustvatten (WA82865410)
Stationen skapades: 2016-12-14 15:50 av Länsstyrelsen i Västerbottens län
Vattenkategori
Kust
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Nordmaling - 2401
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ligger utanför HARO - SE0
Åtgärdsområde
Södra Bottenviken kust
Startår
2006
Slutår
2006
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7045377
SWEREF99 TM Östlig: 741609

RT 90 2,5 gon V - X: 7044776
RT 90 2,5 gon V - Y: 1701624

WGS84 Latitud: 63,4544453925256
WGS84 Longitud: 19,8488855951019

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Dioxinprojekt 1, Västerbotten Dioxiner i sediment Snöan ref 1

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Dioxinprojekt 1, Västerbotten Dioxiner i sediment Prioriterade ämnen   En gång 2006 2006
Dioxinprojekt 1, Västerbotten Dioxiner i sediment Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar En gång 2006 2006
Dioxinprojekt 1, Västerbotten Dioxiner i sediment Särskilda förorenande ämnen   En gång 2006 2006