Snöan 2, Dioxinprojekt 1

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE705030-170024
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Örefjärden (WA59485772)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Örefjärden (WA59485772)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Örefjärden (WA59485772)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Örefjärden (WA59485772)
Stationen skapades: 2016-12-14 15:55 av Länsstyrelsen i Västerbottens län
Vattenkategori
Kust
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Umeå - 2480
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ligger utanför HARO - SE0
Åtgärdsområden
Södra Bottenviken kust
Södra Västerbotten med kustvatten
Startår
2006
Slutår
2006
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7050890
SWEREF99 TM Östlig: 740163

RT 90 2,5 gon V - X: 7050308
RT 90 2,5 gon V - Y: 1700248

WGS84 Latitud: 63,5047269674333
WGS84 Longitud: 19,8283294307295

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Dioxinprojekt 1, Västerbotten Dioxiner i sediment Snöan ref 2

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Dioxinprojekt 1, Västerbotten Dioxiner i sediment Prioriterade ämnen   En gång 2006 2006
Dioxinprojekt 1, Västerbotten Dioxiner i sediment Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar En gång 2006 2006
Dioxinprojekt 1, Västerbotten Dioxiner i sediment Särskilda förorenande ämnen   En gång 2006 2006