Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  N n Kvarkens kustvatten (WA16072643)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  N n Kvarkens kustvatten (WA16072643)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  N n Kvarkens kustvatten (WA16072643)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  N n Kvarkens kustvatten (WA16072643)
Stationen skapades: 2006-12-18 14:26 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Umeå - 2480
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Södra Bottenviken kust
Startår
1980
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7074814
SWEREF99 TM Östlig: 790409

RT 90 2,5 gon V - X: 7073600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1750800

WGS84 Latitud: 63.6808284161121
WGS84 Longitud: 20.876758212478

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Tånglake, kust och hav 6719 Holmöarna
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sill/Strömming, kust och hav 6719 Holmöarna
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Abborre kust och hav 6719 Holmöarna
SCR, Nationell screening av högfluorerade ämnen 2001, Naturvårdsverket PFOS i fisk Holmöarna
SCR, Nationell screening av organiska miljögifter 2001, Naturvårdsverket Organiska miljögifter i fisk Holmöarna

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Abborre kust och hav Prioriterade ämnen   1 gång per år 1980 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Abborre kust och hav Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1991 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Abborre kust och hav Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1995 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Abborre kust och hav Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1995 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Abborre kust och hav Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan 1 gång per år 1989 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Abborre kust och hav Prioriterade ämnen Hexaklorbensen 1 gång per år 1989 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Abborre kust och hav Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar 1 gång per år 2009 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Abborre kust och hav Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar 1 gång per år 2007 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Abborre kust och hav Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1995 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Abborre kust och hav Prioriterade ämnen DDT 1 gång per år 1980 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sill/Strömming, kust och hav Prioriterade ämnen   1 gång per år 2009 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sill/Strömming, kust och hav Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2009 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sill/Strömming, kust och hav Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 2010 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sill/Strömming, kust och hav Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter 1 gång per år 2009 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sill/Strömming, kust och hav Prioriterade ämnen Hexaklorbensen 1 gång per år 2009 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sill/Strömming, kust och hav Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan 1 gång per år 2009 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sill/Strömming, kust och hav Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2009 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sill/Strömming, kust och hav Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2009 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sill/Strömming, kust och hav Prioriterade ämnen DDT 1 gång per år 2009 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sill/Strömming, kust och hav Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar 1 gång per år 2009 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sill/Strömming, kust och hav Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 1 gång per år 2009 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sill/Strömming, kust och hav Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) 1 gång per år 2009 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Tånglake, kust och hav Prioriterade ämnen   1 gång per år 1995 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Tånglake, kust och hav Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1995 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Tånglake, kust och hav Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1995 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Tånglake, kust och hav Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan 1 gång per år 1995 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Tånglake, kust och hav Prioriterade ämnen Hexaklorbensen 1 gång per år 1995 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Tånglake, kust och hav Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter 1 gång per år 1999 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Tånglake, kust och hav Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1995 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Tånglake, kust och hav Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1995 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Tånglake, kust och hav Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) 1 gång per år 1999 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Tånglake, kust och hav Prioriterade ämnen DDT 1 gång per år 1995 -
SCR, Nationell screening av organiska miljögifter 2001, Naturvårdsverket Organiska miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   En gång 2001 2001
SCR, Nationell screening av organiska miljögifter 2001, Naturvårdsverket Organiska miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2001 2001
SCR, Nationell screening av organiska miljögifter 2001, Naturvårdsverket Organiska miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2001 2001
SCR, Nationell screening av organiska miljögifter 2001, Naturvårdsverket Organiska miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2001 2001
SCR, Nationell screening av organiska miljögifter 2001, Naturvårdsverket Organiska miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) En gång 2001 2001
SCR, Nationell screening av organiska miljögifter 2001, Naturvårdsverket Organiska miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar En gång 2001 2001
SCR, Nationell screening av organiska miljögifter 2001, Naturvårdsverket Organiska miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) En gång 2001 2001
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Abborre kust och hav Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1980 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Abborre kust och hav Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2007 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Abborre kust och hav Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1995 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Abborre kust och hav Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 1 gång per år 1980 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Abborre kust och hav Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1995 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Abborre kust och hav Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1995 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sill/Strömming, kust och hav Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2009 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sill/Strömming, kust och hav Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2009 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sill/Strömming, kust och hav Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 2009 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sill/Strömming, kust och hav Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 2009 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sill/Strömming, kust och hav Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2009 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sill/Strömming, kust och hav Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 1 gång per år 2009 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Tånglake, kust och hav Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1995 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Tånglake, kust och hav Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2007 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Tånglake, kust och hav Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1995 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Tånglake, kust och hav Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 1 gång per år 1995 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Tånglake, kust och hav Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1995 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Tånglake, kust och hav Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1995 -
SCR, Nationell screening av organiska miljögifter 2001, Naturvårdsverket Organiska miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen   En gång 2001 2001
SCR, Nationell screening av organiska miljögifter 2001, Naturvårdsverket Organiska miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) En gång 2001 2001
SCR, Nationell screening av högfluorerade ämnen 2001, Naturvårdsverket PFOS i fisk Särskilda förorenande ämnen   En gång 2001 2001

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havetPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenDDT
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenHexabromcyklododekaner (HBCDD)
Prioriterade ämnenHexaklorbensen
Prioriterade ämnenHexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink