Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Öreälven (WA27556671)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Öreälven (WA27556671)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Öreälven (WA27556671)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Öreälven (WA27556671)
Stationen skapades: 2011-02-10 14:47 av Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:08 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Bjurholm - 2403
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Öreälven - SE30000
Åtgärdsområde
Södra Västerbotten med kustvatten
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7086853
SWEREF99 TM Östlig: 709502

RT 90 2,5 gon V - X: 7086663
RT 90 2,5 gon V - Y: 1670037

WGS84 Latitud: 63,846008571539
WGS84 Longitud: 19,2622169805622

ETRS-89 Latitud: 63.84600
ETRS-89 Longitud: 19.26220

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Angnäs avloppsreningsverk Vattenkemi Öreälven, uppströms Agnäs AVR

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Angnäs avloppsreningsverk Vattenkemi Syrgasförhållanden   1 gång per år 0 -
RK, Angnäs avloppsreningsverk Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 0 -
RK, Angnäs avloppsreningsverk Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 0 -
RK, Angnäs avloppsreningsverk Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 0 -
RK, Angnäs avloppsreningsverk Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 0 -
RK, Angnäs avloppsreningsverk Vattenkemi Försurning   1 gång per år 0 -